Karcagi SE – Facultas-Tiszafüredi VSE

Karcag 4 - 1 Tiszafüred
2023 aug 02 - 17:30